Rozhovor s francouzským spisovatelem Renaudem Camusem

Jean Renaud Gabriel Camus, spoluzakladatel a předseda Národní rady evropského odporu, je francouzský spisovatel známý tím, že vymyslel frázi „Velká náhrada“ – odkazující na pozorovanou kolonizaci západní Evropy imigranty ze severní Afriky a Středního východu.

Grégoire Canlorbe: „Náhrada“ je, jak říkáte, ideologií globální nadtřídy.[1] Vidíte v Emmanuelu Macronovi agenta této „globální nadtřídy“?

Renaud Camus: Ach ano – toho nejlepšího. Toto je muž z Davosu. Ve skutečnosti se s velkou razancí prolíná s tím, co nazývám „přímou Davokracii“, přímým řízením lidských zdrojů bankami, globálními finančníky a nadnárodními společnostmi.

Stačí sledovat systematickou a rychlou neutralizaci střední politické vrstvy: návrat do svých domovů všech francouzských politických osobností, které za posledních třicet let stály v centru pozornosti; vládu přisluhovačů; parlamentní většinu omámených loutek; neustálé snižování výhod politické kariéry… jeden by nebyl schopen vyčíslit všechno, toto je nekonečné. Stát je ničen kámen po kameni ve prospěch velkých investorů.

Canlorbe: Vražda Mireille Knoll [2], která přežila holocaust, je svědectvím o hrozbě, která hrozí všem Židům ve Francii. Podvádí současná vláda, když tvrdí, že bojuje proti antisemitismu?

Camus: Nevím, jestli podvádí, ale pravděpodobně trochu ano… Evropa přetrvává v odčiňování nebo věří, že odčiňuje hrůzy způsobené Židům během poslední války tím, že na své území dováží miliony lidí, kteří hned po svém příjezdu, nemají nic naléhavějšího na práci než ubližovat Židům. Rasismus změnil Evropu v trosky; anti-rasismus z ní činí brloh plný nenávisti. V obou případech jsou prvními oběťmi Židé.

Canlorbe: Jste jak zakládajícím členem, tak i předsedou Národní rady evropského odporu. Co máte v úmyslu propagovat tváří v tvář Macronově Evropě?

Renaud Camus: Masoví migranti jsou za takové označováni pouze z pohledu svých domorodých krajanů. Příliš často se pro nás jejich počtem, jejich chováním, jejich narůstajícím připoutáváním se k jejich kulturám, způsobům a náboženstvím původu stali, až na několik výjimek, vetřelci, dobyvateli a kolonizátory. Člověk se zbaví nadvlády kolonizátorů pouze díky odchodu kolonizátorů. Alžírsko to ve své době poměrně jasně ukázalo francouzským kolonizátorům, kteří tam byli mnohem déle než Alžířané, lidé z Magrebu nebo Afričané, kteří jsou v současnosti přítomni zde.

Canlorbe: V boji za přežití evropské civilizace (proti masové migraci, multikulturalismu a velké náhradě) si představujete spolupráci Izraele a Evropy?

Camus: Je jisté, že Izrael a Evropa jsou v podobné situaci a že nějaká jejich aliance je velmi žádoucí. Evropa je svým způsobem velkým Izraelem, ohrožovaným ze všech stran. Její obyvatelé, bohužel, zdaleka neprojevují stejnou vazbu na svou zemi, stejnou věrnost vůči své příslušnosti a stejného ducha rezistence jako Izraelci – možná proto, že byli přesvědčeni, přesněji v tom, že nebyli rasou, stěží civilizací, jen myšlenkou, touto ubohou věcí – nějakým právem a co je horší, právem druhých, právem pro druhé, právem jiných. Izraelci nás mohou hodně naučit, stejně jako Maďaři, Poláci, Češi a nyní i Rakušané.

Canlorbe: Národní fronta (Francouzky: Front National) rodiny Le Penů je často považována za francouzský ekvivalent tzv. populistické vlny, která přivedla k moci Donalda Trumpa. Například Steve Bannon, bývalý poradce prezidenta Trumpa, přišel pozdravit bojovníky z Národní fronty. Je tato paralela oprávněná?

Camus: Obávám se, že to není opodstatněné. Steve Bannon se mýlí. Není to Národní fronta, kdo musí být pozdraven; tím jsou síly odporu vůči kolonizaci a k výměně lidu.

Revolta, povstání, sjednocení, přeskupení, jít do ulic, uchopit moc. Přestaňme se nechat pasivně vést do propasti a přestaňme označovat těch několik nešťastníků, kteří se vás pokoušejí varovat, za špiony či paranoiky nebo pomatence a dávat je na stejnou úroveň s těmi, co si dávají alobal na hlavu. Podporujte Národní radu evropského odporu.

Národní rada evropského odporu (francouzsky: Conseil national de la résistance européenne, s oficiální zkratkou CNRE) je francouzská politická organizace založená dne 9. listopadu 2017 Renaudem Camusem a Karimem Ouchikem. Rada má za cíl spojit kvalifikované francouzské a evropské osobnosti, které chtějí „pracovat na obraně evropské civilizace“ – a na odporu proti „velké náhradě“.

Tento rozhovor Renauda Camuse s Grégoirem Canlorbem, místopředsedou Národní liberální strany (Parti National-Libéral) se uskutečnil v březnu 2018. Jedná se o překlad a zkrácenou verzi. Originál byl publikován na Dreuz.info v dubnu 2018.

[1] Fráze „globální nadtřída“, je vyjádření, za které vděčíme Samuelovi Huntingtonovi a která vděčí své popularitě politickému komentátorovi Davidu Rothkopfovi (který ji převzal), se odkazuje na domnělou nadnárodní síť vykořeněných a odcizených lidí, jejíž počátek vzniku se datuje nejméně do začátku dvacátého století a jejíž ustavení urychlil pád sovětského bloku.

[2] Mireille Knoll, starší a zdravotně postižená Židovka, která byla ve svém bytě znásilněna, mučena a zavražděna muslimským extremistou dne 23. března 2018