Úpadek a pád římské říše

Šestidílné dílo Úpadek a pád římské říše napsal britský historik Edward Gibbon. Vydaná byla v druhé polovině 18. století (1776).

Podle Edwarda Gibbona byli hlavními příčinami úpadku a pádu Říma tyto momenty:

 1. 1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
 2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
 3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečuji o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.
 4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.
 5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.
 6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a tak zvané celebrity.
 7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
 8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
 9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
 10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
 11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
 12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
 13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.
 14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti, zisku, udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
 15. Staletími předků prověřené hodnoty – jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
 16. Šíří se cynismus.
 17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
 18. Do země přichází mnoho cizinců.
 19. Politici nadbíhají lůze, která žádá zábavu a podporu od státu (chléb a hry).
 20. Občané stále na všechno nadávají.

Zkuste porovnat důvody pádu Říma se stavem dnešní globalizované společnosti 🙂

 Linie konvergence katastrofy (Guillaume Fay)

1. Metastáze evropského sociálního uspořádání
2. Ekonomická a demografická krize
3. Chaos globálního Jihu
4. Globální ekonomická krize
4. Vzestup náboženského fundamentalismu a fanatismu
5. Střet Severu s Jihem
6. Nekontrolovatelné znečišťování planety
7. Snižující se dostupnost energie
8. Zhoršení veřejné zdravotní péče

 

________________________________________________________

Reagovat komentářem můžete pomocí kontaktního formuláře: