Otevřený rozšalovávací list

Velmi zajímavý internetový magazín (měsíčník), který o sobě píše, že je:

kognitivně disonantní občasník, informační destilátor, internetové(nejen) výstřižky ve fraku, splaskávač simulákrů, rozpouštěč falešných egregorů, narušovač zpráchnivnělých paradigmat, kompenzátor hypotékového novinářství, flokulant mediálního žaboklamu, širokopásmové dráždidlo

Odkaz na stažení čísel: