Etnogeneze národů

A dalším textem pro zamyšlení je hodnocení závěrečné fáze etnogeneze národa (tedy jeho posledního stádia) od Lva Gumiljova v jeho knize Od Rusi k Rusku.

„Když začne v systému panovat nedostatek energie, vedoucí postavení ve společnosti zaujímají subpasionáti (čti lidé opatrní až zbabělí). Usilují nejen o likvidaci nepokojných idealistů, ale i pracovitých harmonických osobností. Tehdy přichází fáze obskurační, v níž se procesy rozpadu etnosociálního systému stanou nezvratnými. Všude dominují malátní a sobečtí lidé, kteří se řídí konzumní psychologií.

Poté, co pak opatrníci projedí a propijí všechny hodnoty uchované z hrdinských časů, nastupuje poslední fáze etnogeneze – memoriální, kdy si etnos udržuje již jen vzpomínku na své historické tradice. Ponenáhlu mizí i paměť…“

Orwell_rikani_pravdy